Waarom zijn casino licenties belangrijk?

Bij het aanmaken van een nieuw account in een online casino zijn er verschillende aspecten om rekening mee te houden. Je wilt er immers van verzekerd zijn, dat het online casino betrouwbaar is en op een eerlijke wijze handelt! Een van de aspecten om naar te kijken, is de aanwezigheid van een casinolicentie. Het is sterk af te raden om deel te nemen aan de spellen die binnen online casino’s zonder een dergelijke casinolicentie worden aangeboden. De kans bestaat dat het prijzengeld niet wordt uitgekeerd, dat je account zonder duidelijke reden geblokkeerd wordt, enzovoorts. Je hebt in zo’n geval niemand om op terug te vallen. Het casino staat namelijk niet onder toezicht van een hiervoor aangestelde commissie. In dit artikel vertellen we je meer over het belang van casinolicenties.

Betrouwbaarheid van het online casino

Een casinolicentie geeft doorgaans aan, dat een online casino te vertrouwen is. Het online casino heeft voor het aanvragen van een casinolicentie een uitgebreide doorlichting moeten doorstaan. Deze doorlichting wordt uitgevoerd door een onafhankelijke gok-/casinocommissie uit een van de Europese landen. Wanneer het online casino aan alle voorwaarden heeft voldaan, krijgt het casino haar licentie toegekend en mag het haar gokdiensten in Europese landen aanbieden. Houd er rekening mee dat de precieze voorwaarden voor het mogen aanbieden van gokdiensten binnen Europese landen per land kan verschillen. In Nederland is de regelgeving op dit punt anders dan voor België.

Waarom zijn casino licenties belangrijk?

Licenties uit landen zoals Malta en Cyprus

Wanneer je de casinolicenties van verschillende online casino’s met elkaar vergelijkt, zal je al snel opmerken dat veel van deze casinolicenties uit landen als Malta en Cyprus komen. Schrik hier niet van, dit is heel normaal! Er zijn maar weinig Europese landen die momenteel zelf al casinolicenties aan online casino’s verstrekken. Zij hebben zodoende geen andere mogelijkheid, dan het aanvragen van een licentie in Cyprus of Malta. Een ander voordeel aan het aanvragen van een licentie in dergelijke landen, is de mogelijkheid om je hier relatief goedkoop te vestigen als online casino. Je vindt deze licenties binnen online casino’s vaak onderaan de homepage van het casino. Het licentienummer zou je eventueel kunnen controleren op de website van de aangestelde gok-/casinocommissie uit Malta en Cyprus.

Eisen voor een casino licentie

Zoals eerder al werd aangehaald, is het niet zonder meer mogelijk om een casinolicentie aan te vragen als online casino. Voor een casinolicentie moet je aan verschillende eisen hebben voldaan. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een Random Number Generator (RNG) binnen het online casino. Deze RNG zorgt ervoor dat de spellen binnen het online casino niet te manipuleren of voorspellen zijn. Wanneer dit wel zo zou zijn, zouden sommige spelers heel rijk worden over de rug van de andere spelers. Ook de RTP-rate moet een bepaalde waarde hebben, om als online casino een casinolicentie te krijgen. Deze RTP-rate staat voor “Return to Player” en geeft aan, welk deel van de totale inleg aan spelers uitgekeerd wordt. Des te hoger de RTP-rate van een casino, des te kleiner is de kans op een groot verlies logischerwijs!

Volgende les >>


Rizk Casino
€333,00Stortingsbonus
Spinia Casino
€100,00Stortingsbonus